۰۲۱۵۶۳۹۲۰۰۱ - ۰۲۱۵۶۳۹۲۲۱۰

فرم استخدام

فرم زیر را کامل کنید

نام : *
نام خانوادگی : *
تاریخ تولد : *
مدرک تحصیلی : *
رشته تحصیلی : *
شماره موبایل : *
آدرس محل سکونت : *
عنوان شغلی :
مهارت های شغلی : *
مهارتها : *
وضعیت نظام وظیفه :
علت معافیت نظام وظیفه پزشکی :
کد امنیتی بالا :