۰۲۱۵۶۳۹۲۰۰۱ - ۰۲۱۵۶۳۹۲۲۱۰

خدمات فنی

10 / 10
از 1 کاربر

* برآورد مقدار هوا و دستگاه مورد نیاز مشتری

* ارائه نقشه جانمایی دستگاه ها

* لوله کشی

* نصب 

* راه اندازی

* آموزش نحوه استفاده از دستگاه

* اعزام کارشناس به محل پروژه

* اورهال کامل دستگاه ها

* خدمات از راه دور

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :